Terug

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.kevenmeekidsstore.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Kevenmeekidsstore besteedt veel zorg aan het onderhouden van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Ondanks onze zorg en nauwlettende controle kan Muize-pluis de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Kevenmeekidsstore dan ook geen rechten worden ontleend.

Kevenmeekidsstore is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten en/of servicediensten welke enigszins verbonden zijn aan het gebruik maken van de website, zoals mogelijke storingen, fouten of onderbrekingen van elektronisch betalingsverkeer.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, of indien u vragen of twijfels over de inhoud van onze site heeft dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]